”Varje dag är ett nytt möte med barn” - Pedagogers syn på bemötande i förskoleklasser

 • Dennis Fredriksson
 • Helene Pålsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka pedagogers syn på kommunikationen mellan

  pedagog och elev och vad som kännetecknar ett bra respektive dåligt bemötande.

  Intervjuer med sju pedagoger i två olika arbetslag utgör den empiriska delen. I

  undersökningen framkommer det hur viktiga de dagliga mötena är samt att som

  pedagog uppmärksamma varje elev. Att utgå från varje elev och dennes

  erfarenheter främjar ett gott bemötande. Ett konsekvent kroppsspråk med tydliga

  budskap leder till ökad förståelse och färre missförstånd. Den huvudsakliga

  anledningen till dåligt bemötande är tidsbrist som kan orsaka en bristfällig relation

  mellan pedagog och elev.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '