Varsågod och spring! En kartläggning av aktivtetsgraden i ämnet Idrott och hälsa

 • Marlene Kullberg
 • Jonas Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om aktivitetsgraden på lektioner i ämnet Idrott och hälsa. Syftet med undersökningen var att mäta hur aktiva ett urval elever var under lektioner i ämnet Idrott och hälsa. Mätningarna gjordes med hjälp av stegräknare vid tre tillfällen i tre olika klasser, skolår 1, 5 och 9. Mätningarna kompletterades med observationer vid varje mättillfälle i vardera klass i skolår 1, 5 och 9. Ordinarie lärare som undervisar klasserna i Idrott och hälsa intervjuades. I forskningsbakgrunden tas tidigare relevant forskning upp samt styrdokument och lokala arbetsplaner. Resultaten visar att aktivitetsgraden påverkas av undervisningseffektivitet och den organisation som förekom under mättillfällena. Genom denna uppsats kom vi fram till att aktivitetsgraden inte alltid kan mätas med hjälp av stegräknare utan den beror på den typ av aktivitet som eleverna utfört.

  Tilldelningsdatum2009-apr.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '