Vart är samhällskunskapen på väg?
: En studie om kunskapssynen i den kommande kursplanen för samhällskunskap

  • Cornelia Petersson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie är en analys och jämförelse av den nuvarande- och den kommande
kursplanen för samhällskunskap i grundskolans senare år (som innefattas under
läroplanerna Lgr11 respektive Lgr22 förkortade). Analysens syfte är att se om det finns skillnader eller likheter i den kunskapssyn som är underliggande för
kursplanerna. Samt om detta kan kopplas till samhällsvetenskapliga teorier om
modernitet och senmodernitet. Studien sker i form av en diskursanalys då det är
de formulerade kursplanen som studeras. Tidigare forskning visar på att kunskapssynen i samhällskunskapen har ändrats genom olika läroplaner, samt att det finns kopplingar mellan dessa förändringar och samhälleliga sådana. Denna studie pekar på att det har skett en förändring av kunskapssynen som den är formulerad i kursplanerna. Detta diskuteras om huruvida det har någon korrelation till teorin om ett senmodernt samhälle.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Andersson Hult (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • kunskapssyn
  • samhällskunskap
  • kursplan
  • Lgr22
  • Lgr11

Citera det här

'