Vem är du, vem är jag, vem är anställningsbar?

 • Petra Hedin
 • Åsa Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetslösheten i Sverige är med historiska mått mätt hög och utgör ett samhällsproblem som kräver en lösning. För att om möjligt öka vår förståelse kring varför vissa får arbete och andra ställs utanför arbetsmarknaden inriktade vi oss på att undersöka vilka överväganden som rekryterare gör under en rekryteringsprocess. Vi valde att göra en kvalitativ studie som bygger på 8 intervjuer med rekryterare på ett större företag i Nordvästra Skåne. Resultatet av studien visar på att de intervjuade gör sina överväganden och fattar beslut om anställning utifrån antaganden baserade på olika bilder som de skapar sig av den sökande under processens gång. Vilka dessa antaganden och bilder är beror på rekryterarens sociala verklighet och påverkas av de sociala institutioner som de rör sig inom. Det man tittar på och som får ligga som bedömningsgrund utifrån vilka de skapar sina antaganden och fattar sina beslut är bland annat; den sökandes utbildning, erfarenhet och fritid. Utifrån dessa variabler tas ett beslut om huruvida den sökande passar in i organisationen, men det som slutligen avgjorde valet mellan olika kandidater var rekryterarnas magkänsla.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '