Vi är uppmärksamma på vad det är barnen visar oss med hela sitt sätt att vara
: Förskollärares uppfattningar om tillitsfulla relationer

  • Jonna Persson
  • Linn Ferm

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

I denna kvalitativa studie har författarna undersökt förskollärares uppfattningar om tillitsfulla relationer. Syftet med studien är att beskriva och analysera vad förskollärare har för uppfattningar om tillitsfulla relationer med barn i förskolan och hur dessa relationer kan få sitt uttryck. Författarna till studien har som strävan att bidra till en fördjupad kunskap om relationen och dess uttryck mellan barnet och förskolläraren i förskolans verksamhet. Visionen är att alla pedagoger i förskolans verksamhet ska kunna ta del av studien och ta användning av den i sin egen verksamhet. Studien baseras på en fenomenografisk forskningsansats, som genomfördes genom fyra semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare. Studien kommer fram till en variation av förskollärares uppfattningar på hur relationer tar sig uttryck genom: tvåvägskommunikation, verbal och icke verbal kommunikation, glädje i relationen, den närvarande pedagogen, trygghet i relationen, sam-varo och sam-verkan, social och mellanmänsklig relationsform samt asymmetriskt intersubjektivt förhållande.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareTammy Omfors Macinnes (Handledare), Maria Rosberg (Examinator) & Tina Kullenberg (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • fenomenografi
  • förskola
  • interaktion
  • kommunikation
  • tillitsfulla relationer

Citera det här

'