”Vi behöver också stöd” – en empirisk studie om några pedagogers insatser för elever i behov av särskilt stöd

 • Amra Fikic
 • Marlena Jakubczak

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att som blivande pedagoger belysa hur man går tillväga för att hjälpa de elever i behov av särskilt stöd genom deras skolgång på ett gynnsamt sätt. Temat kommer alltid att vara relevant, eftersom det alltid kommer att finnas elever som är i behov av särskilt stöd och vilket gör det här temat ständigt aktuellt. Vi har valt att skriva om detta ämne för att vi personligen ville förvärva större kunskaper kring elever som är i behov av särskilt stöd. Vår frågeställning är: ”Vad är pedagogernas och rektorernas ansvar gentemot elever med DAMP, AD/HD, Tourette syndrom och Asperger syndrom inom skolverksamheten, samt hur kan pedagoger och skolledare hjälpa dessa elever och vad gör man för att underlätta dessa elevers skolgång och för att få fram deras kvaliteter på bästa möjliga sätt.” I litteratur delen så har vi tagit upp fakta om DAMP, AD/HD, Tourette syndrom och Asperger syndrom, lagar och bestämmelser, pedagogiska insatser och hur man arbetar inom skolan för att hjälpa dessa elever.

  Denna studie har en kvalitativ karaktär. Uppsatsen vilar på ett empiriskt material om vad några pedagoger inom grundskolans tidigare år gör för att hjälpa elever som har diagnoserna DAMP, AD/HD, Tourette syndrom och Asperger syndrom, genom deras skolgång på bästa möjliga sätt. Resultaten grundas på våra intervjuer med en rektor, en biträdande rektor, en klasslärare och en specialpedagog. Resultaten visar att rektorerna och pedagogerna försöker se till dessa elevers behov och därefter sätta in de resurser som de anser vara mest passande.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '