Vi dricker – och sen då? Elevers uppfattningar om vattnets väg genom kroppen

 • Martina Berglund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vilka föreställningar har elever i slutet av grundskolan kring vattnets väg genom kroppen? I undersökningen fick 23 elever genomföra en kombinerad rit- och skrivuppgift och sex elever valdes även ut för intervjuer. Flertalet elever beskrev endast ett av de berörda organsystemen (matspjälkningssystemet) och endast ett fåtal samordnade det här systemet med något annat organsystem eller kroppen i övrigt. Det var ingen av eleverna som ritade ut njurar och endast två elever beskrev urinblåsan, vilken de valde att integrera med matspjälkningssystemet. Flera av eleverna löste vattnets utsöndring genom att förbinda urinröret direkt till matspjälkningssystemet. Under intervjuerna visade eleverna att de var medvetna om att större delen av kroppen innehåller vatten. Transporteringen av vattnet mellan matspjälkningssystemet och kroppens övriga delar verkade dock vålla eleverna problem. Elevernas lärobok behandlar varje organsystem under tydligt avgränsade avsnitt, vilket gör det besvärligt för eleverna att samordna de olika systemen. För att kunna uppnå kursmålet ”Eleven skall ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans” (Kursplan, 2000), måste vi lärare tydliggöra organsystemens samverkan.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '