”Vi gör det för lärarens skull”
: en studie av hur lärarens arbete med boksamtal påverkar hur elever anser sig vara motiverade att läsa vidare efteråt

 • Charlie Billvik
 • Emelie Malmberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Vårt syfte är att undersöka hur lärarens arbete påverkar hur elever anser sig vara motiverade att läsa vidare efter ett boksamtal. Vår teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. Vi analyserar vårt resultat utifrån begreppen scaffolding och zone of proximal development. Vi ser också till forskning inom motivation och vi utgår från forskningsgrenen som rör inre och yttre motivation. Undersökningen sker utifrån observationer och intervjuer med elever och klasslärare.

Vårt huvudresultat är att eleverna inte finner sig motiverade att läsa vidare inför och efter boksamtalet. Slutsatser är att elevernas inflytande kring val av bok och handlingens innehåll har en stor betydelse för elevernas motivation att läsa. Hur upplägget för boksamtalet varieras är en annan aspekt som påverkar elevernas lust att vilja läsa vidare.

Tilldelningsdatum2020-feb.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareHelén Persson (Handledare) & Anna Smedberg Bondesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • boksamtal
 • motivation
 • elevinflytande
 • läsförståelse
 • läsmiljö
 • diskussion

Citera det här

'