Vi har mycket utomhuspedagogik men vi tänker inte på det
: En studie om fritidspedagogers olika uppfattningar om barns lärande utomhus på fritidshem.

 • Bektas Caliskan

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att studera fritidspedagogers olika uppfattningar om barns lärande utomhus på fritidshem. I studien har det använts av kvalitativa intervjuer och frågeformulär där fenomenografi används som perspektiv för att fånga pedagogers olika uppfattningar om lärande utomhus.

  I resultatet har det förekommit att lärande sker i olika former bland annat ute i naturen, tematisk, i leken och att lärandet utomhus främjar olika förmågor hos barnen. Studien visar att lärande utomhus är obegränsad och att det lärande sker ständigt ute bland annat i naturen, i leken, individuellt så som socialt.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMadeleine Arenhill Beckman (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • lärande
  • fritidshem
  • utomhus
  • fritidspedagog
  • utomhuspedagogik
  • utomhusdidaktik

  Citera det här

  '