”Vi måste först och främst lära känna barnet”
: En kvalitativ studie om förskollärares beskrivning av förebyggande arbete för barn som visar utagerande beteenden i förskolan

 • Jenny Malmberg

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Den här studien syftar till att belysa och analysera vad förskollärare berättar gällande sina arbeten med barn som visar utagerande beteende i förskolan. En kvalitativ undersökning har utförts där fyra förskollärare intervjuats. Som teoretisk utgångspunkt har relationskompetens, socialt tillvägagångssätt och relationellt förhållningssätt använts för att analysera och kategorisera studiens resultat. Resultatet visar att lärare i förskolan lägger stor vikt vid att bygga goda relationer för att skapa trygghet och tillit mellan lärare och barn och mellan barn och barn. Resultatet pekar även på att lärarna anser att det är viktigt med goda relationer med vårdnadshavare, inte minst för att använda vårdnadshavares kunskap om sina barn för att hitta lämpliga strategier för att hjälpa och stötta barn som visar utagerande beteende. Relationerna används både som ett förebyggande arbete och i direkta situationer där barn visar utagerande beteende. Resultatet tyder även på att lärare besitter relationskompetens och använder sig utav socialt tillvägagångssätt och relationellt förhållningssätt i arbetet med barn som visar utagerande beteende.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareMargaretha Källqvist (Handledare) & Sara Lenninger (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • utagerande beteende
 • barn
 • förskollärare
 • förebyggande arbete
 • relationskompetens
 • socialt tillvägagångssätt
 • relationellt förhållningssätt

Citera det här

'