"Vi måste ha tankarna i huvudet - förändra och förbättra lite i taget"
: en kvalitativ studie om könsmönster i förskolan och pedagogers tankar kring genus

 • Rebecka Karlsson
 • Lindgård Jennie

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att undersöka könsmönster i förskolan och pedagogers tankar kring genus, bland barn i åldern tre till fem år. Leken är viktig för barns utveckling och lärande, och förskolan ska arbeta för att motverka de traditionella könsmönster som finns i samhället. Därför är det av stor vikt att pedagoger vet hur de förhåller sig till pojkar och flickors lek. I resultatet presenteras utfallet av observationer och intervjuer gjorda på en förskola i nordöstra Skåne. Resultatet visar att pedagogerna på denna förskola tycks ha kommit långt i arbetet för att motverka traditionella könsmönster. Detta märks bland annat genom att pedagogerna har ett tillåtande och uppmuntrande förhållningssätt till pojkar och flickors lek.

  Tilldelningsdatum2010-juni-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngrid Lindahl (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • flickor
  • pojkar
  • pedagoger
  • förhållningssätt
  • lek
  • genus

  Citera det här

  '