”Vi ser olika ut så varför skulle vi inte kunna vara olika till sättet också?” En studie om pedagogers bemötande av elever i grundskolans tidigare år, med utgångspunkt från genus och jämställdhet

 • Charlotte Rossander
 • Sophie Streiby

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Jämställdhet är en stor fråga i dagens samhälle. Det har varit många diskussioner om att pojkar tar mer plats i skolan än flickorna. Syftet med denna studie var att undersöka hur några utvalda pedagoger aktivt bemötte pojkar och flickor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Målsättningen var att synliggöra om det var någon skillnad på hur pedagoger beter sig gentemot pojkar och flickor. För att ta reda på detta observerades lärarledda klassrumssituationer med fem olika pedagoger samt med kompletterande intervjuer, där pedagogerna fick svara på frågor som byggde på tidigare forskning och litteratur kring jämställdhet, genus och könsbeteende i skolan. Där kunde de även uttrycka sina egna åsikter och tankar.

  När dessa faktorer ställdes i kontrast mot varandra visade resultatet att pedagogerna bemötte pojkar och flickor olika, men att det under intervjun framkom att de försöker bemöta elever på samma sätt, oavsett kön. Undersökningen visade att de flesta pedagogerna koncentrerar mer på individen i sig än om eleven är pojke eller flicka. Det framkom även att det fanns en viss skillnad på hur den manliga pedagogen agerade jämfört med de kvinnliga.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '