”Vi ska bygga en sol. Vill du det?”
: en studie om barns bemötande i den fria leken

 • Line Nilsson
 • Christina Brodin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Etik och moral är viktiga begrepp i människans levnadssätt och handlande. Det berör hur hon handlar och behandlar andra människor. Syftet med studien är att studera hur barn bemöter varandra i den fria leken utifrån moraliska och etiska principer. Syftet besvaras utifrån frågor som berör barns konflikthantering samt barns inbjudan till lek respektive uteblivelse av inbjudan. Undersökningen gjordes utifrån en kvalitativ metod med observationer som hjälpmedel. Det sociokulturella perspektivet används som teoretisk utgångspunkt i resultatet. Resultatet visar att barn kommunicerar främst med kroppsspråk vid inbjudan samt uteblivelse av inbjudan till lek. Kroppsspråk har betydelse, både vid verbal respektive icke verbal inbjudan. Barns konflikthantering visar sig vara en snabb process då deras metod främst består i kompetens som medlare, att de löser den på egen hand eller att konflikten ignoreras.

  Tilldelningsdatum2015-jan.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Malmström (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskola
  • etik
  • moral
  • bemötande
  • konflikthantering

  Citera det här

  '