“Vi ska jappa horungarna min fucking broder”
: En psykologisk diskursanalys om gängkriminellas språkbruk i krypterade chattkonversationer

 • Maria Kjerstadius
 • Hanna Kring
 • Rebecka Ollikainen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie undersöker hur språkbruk i krypterade chattkonversationer bland gängmedlemmar formar, skapar och upprätthåller social identitet, grupptillhörighet, uttryck för makt och hierarki samt maskulinitetsideal. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus teorier om habitus, kapital och fält samt R.W. Connells teori om hegemonisk maskulinitet så analyseras de sociala och kulturella mekanismer som påverkar språkbruket i dessa miljöer. Studien genomförs med hjälp av psykologisk diskursanalys och den är baserad på empirisk data från krypterade chattkonversationer. Tillvägagångssättet möjliggör en etisk analys genom att fokusera på naturligt förekommande språk utan att göra intrång i gängmedlemmars miljöer. Resultatet visar att identiteter och grupptillhörighet ofta konstrueras och förstärks genom användning av specifika termer som skapar en känsla av kamratanda och broderskap. Makt och hierarkier visar sig genom hot, lojalitet och strikta regler som hjälper till med att stärka gruppens sammanhållning och disciplin. För att uttrycka maskulinitetsideal används språk som stärker de dominerande manliga värderingarna inom gruppen, men det förekommer även ömhet och kärlek medlemmarna emellan. Dessa insikter är viktiga för att skapa bättre brottsförebyggande åtgärder och insatser som syftar till att begränsa de sociala och psykologiska faktorer som leder till gängkriminalitet.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSophia Yakhlef (Handledare) & Tove Nyberg (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Kriminologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (50901)

Nyckelord

 • Gängkriminalitet
 • identitet
 • makt
 • hegemonisk maskulinitet
 • språkbruk
 • diskurspsykologi

Citera det här

'