"Vi slåss inte, vi bara bråkleker"
: En intervjustudie om lärares syn på barns krigslek i förskolan och på fritidshemmet.

 • Pernilla Andersson
 • Anna Gunnarsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att studera lärares syn på barns krigslek i förskolan och på fritidshemmet. För att nå syftet intervjuades fyra lärare med inriktning mot förskolan och fritidshemmet. Resultatdelen delades in i kategorier där lärarnas uttalande sammanfattades i underrubriker. Uppsatsen utgår från två olika teoretiska utgångspunkter, ett sociokulturellt - och utvecklingspedagogiskt perspektiv. Litteraturen behandlar leken som en möjlighet till barns lärande och utveckling men samtidigt hur lärares förhållningssätt kan styra barns handlingar i leken. Resultatet som framkommit i uppsatsen är att lärarna inte anser att krigsleken ska ses som en sämre lek och därför inte bör förbjudas. Istället försöker de styra leken till en accepterad nivå så att inget barn far illa. Leksaker föreställande vapen är inte disponibla på förskolan och fritidshemmet men lärarna påpekar att barnen gärna utifrån sin fantasi får skapa sina egna krigsleksaker.

  Tilldelningsdatum2012-apr.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCharlotte Tullgren (Handledare) & Ingrid Lindahl (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • krigslek
  • lärares förhållningssätt
  • utvecklingspedagogik
  • sociokulturellt perspektiv

  Citera det här

  '