Vilka avancemangsfaktorer påverkar män och kvinnor att avancera på karriärstegen?
: kvantitativ undersökning inom revisionsbranschen

 • Frida Parkhagen
 • Josefine Eriksson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att förklara hur avancemangsfaktorerna påverkar män och kvinnor att avancera på karriärstegen inom revisionsbranschen.

  Metod: Ett positivistiskt angreppsätt och en deduktiv ansats, med en kvantitativ metod har använts för att få fram resultatet till analysen.

  Teori: Teorin beskriver de olika karriärstegen, revisorsassistent, godkänd revisor, auktoriserad revisor, chef och partner. Deras arbetsuppgifter samt vad som krävs för att ta sig dit förklaras. Teoridelen beskriver också de olika avancemangsfaktorerna utifrån ett könsperspektiv.

  Empiri: Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning utförd på respondenter som representerar de fem karriärstegen. Datainsamlingen har sedan analyserats med hjälp av statistiska tester.

  Resultat: Analysen visar att de identifierade avancemangsfaktorerna både begränsar och stimulerar manliga och kvinnliga revisors karriärstege. Somliga avancemangsfaktorer begränsade en kvinnlig revisors karriärstege mer än en mans.

  Tilldelningsdatum2012-aug.-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElin Smith (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • karriärstegen
  • avancemangsfaktorer
  • enkätundersökning
  • revisionsbranschen

  Citera det här

  '