Vilka faktorer påverkar konkurrensförhållandet mellan en kommunal och en fristående gymnasieskola
: en jämförelse av gymnasieskolornas ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

 • Charlotte Löfdahl
 • Lina Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  När de fristående gymnasieskolorna 1992 startades innebar det en förändring i konkurrensförhållandet med de kommunala gymnasieskolorna. Ett minskat elevantal i några år framöver samt att de fristående gymnasieskolorna blir fler kommer leda till en hårdare konkurrens mellan gymnasieskolorna.

  Syftet med uppsatsen är att granska och jämföra ekonomi- och verksamhetsstyrning mellan en kommunal och en fristående gymnasieskola. Uppsatsen riktar sig mot det numera rådande konkurrensförhållandet mellan kommunala och fristående gymnasieskolor.

  Teorin som ligger till grund för uppsatsen är Porters modell - branschkonkurrensens drivkrafter. Modellen appliceras på den kommunala gymnasieskolan och används för att urskilja konkurrensfaktorer som påverkar gymnasieskolorna. Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats med fem intervjutillfällen på två gymnasieskolor, en fristående och en kommunal belägna i samma kommun.

  Jämförelsen av ekonomi- och verksamhetsstyrningen på gymnasieskolorna tyder på att skillnaderna inte är så stora som vi föreställt oss, men att det ändå förekommer skillnader. Resultaten visar att Porters modell inte är tillräcklig för att beskriva de konkurrensfaktorer som påverkar gymnasieskolorna. Resultaten av de faktorer som utöver Porters originalmodell påverkar konkurrensförhållandet presenteras i en egen modell och inkluderar faktorer som kommunala gymnasieskolor, fritt sök, marknadsföring/lockbete, programutbud, omval, rykte, intern konkurrens, fristående gymnasieskolor, geografiskt läge, lärare, kvalitet, grupptryck, elevantal och studenter. Slutsatsen är därför att då Porters modell inte är heltäckande går den inte att applicera på Väggaskolan och John Bauer som en konkurrensmodell. De faktorer som vi framarbetat kan ligga till grund för gymnasieskolornas arbete för att bemöta konkurrensen på bästa sätt.

   

  Keywords: performance management, private school, public school, finance, competition

  Tilldelningsdatum2011-sep.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Bengt Igelström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • ledning
  • skola
  • samverkan
  • ekonomi

  Citera det här

  '