Vilka prioriteringar gör redovisningsstudenter vid val av arbetsgivare? - En studie från redovisningsstudenters och personalansvarigas perspektiv

 • Helena Lantz-R
 • Lina Troedsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sammanfattning

  Vilka prioriteringar gör redovisningsstudenter vid val av arbetsgivare och vet de personalansvariga vad studenter anser är viktigt? Inom de närmsta åren kommer samhället att undergå ett stort generationsskifte, p.g.a. att en stor grupp människor uppnår pensionsålder – ett faktum som ställer höga krav på arbetsgivarnas förmåga att lyckas marknadsföra sin arbetsplats som attraktiv för att i framtiden kunna rekrytera kompetent arbetskraft. Samtidigt kommer allt fler högutbildade människor att förenas med arbetslivet under de kommande åren, vilket kan ses som en anledning till att högskolestudenter ställer höga krav på sin blivande arbetsgivare.

  Genom användningen av tidigare studier prövar vi om redovisningsstudenterna har samma preferenser som andra studenter när de kommer till att välja arbetsgivare. Därefter utreder vi om det förekommer några skillnader beroende på vilken årskurs som redovisningsstudenterna går i. Då vi utgår från befintliga teorier om människors olika behov samt litteratur om förväntningsgap utforskar vi även om det finns ett rekryteringsgap mellan redovisningsstudenter och personalansvariga på revisionsbyråer.

  Resultatet av studien tyder på att redovisningsstudenter och andra studenter har samma preferenser vid val av arbetsgivare. Vi kan konstatera att skillnader finns mellan redovisningsstudenterna i de olika årskurserna. Däremot kan vi inte påvisa att det finns ett rekryteringsgap.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '