Vilka stressorer utsätts FN-soldater för i samband med fredsbevarande utlandstjänst och hur hanterar soldaterna dessa?

 • Ronnie Karlsson
 • Anders Sjögren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vid utlandsmission ställs individen inför en unik prövning. Det innefattar att soldaten dagligen exponeras för olika typer av stressorer. För att hantera förekommande stressorer är det nödvändigt för soldaten att utveckla copingstrategier. Studiens syfte är att med en kvalitativ studie få tillträde till individens subjektiva upplevelse av förekommande stressorer samt vilka copingstrategier soldaterna använder sig av för att hantera dessa under fredsbevarande utlandstjänstgöring. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sex soldater som genomfört utlandsmission. Dessa soldater har deltagit i skilda missioner vid olika tidpunkter samt på olika orter. Av respondenterna som deltagit i studien kan vi dra följande slutsatser. De upplever att långa stunder av låg aktivitet leder till tristess. Respondenterna försöker att lösa detta problem med hjälp av copingstrategier för att öka motivationen. I studien framkommer även att långa stunder av monotoni kan motverkas av diverse motivationsövningar.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '