Vilka svårigheter finns när gymnasieelever lär linjära ekvationer? – Undersökning av inlärningsmöjligheter

 • Torbjörn Axelsson
 • Jenny Isaksen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vilka svårigheter finns då gymnasielever lär linjära funktioner?

  Bakgrunden till att problemformuleringen uppkom är att det är en stor grupp elever som hamnar i svårigheter när de ska arbeta med linjära ekvationer. Syftet med undersökningen är att belysa några av de svårigheter som finns, ringa in dem och se vilka de bakomliggande faktorerna är. Målet är att finna svårigheter för att senare kunna samla vidare kunskap gällande dessa

  Undersökningen är kvalitativ och baseras på tre diagnoser och en intervju och är utförd på ett gymnasium. Resultatet visar på att många elever bl.a. saknar baskunskaper och problemlösningsförmåga samt att läraren ofta ej gör matematik verkligt vilket bidrar till omotivation. Studien har resulterat i en mängd punkter av svårigheter som sammanfattas efter diskussionen. Detta är ett stort område att forska i vilket bidrar till att det finns många fler svårigheter att finna än de vi funnit. Ett intressant område att göra vidare forskning på är hur man kan förebygga dessa svårigheter och hjälpa elever ur svårigheterna.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '