Vilken kurs är mest intressant?
: Gymnasieelevers inställning till Biologi 2 och Kemi 2 med fokus på ämnesomsättning

 • Lovisa Andersson

Examensarbete: Masterexamen

Abstract

Som blivande lärare i biologi och kemi på gymnasiet är det intressant att undersöka elevers inställning till dessa ämnen. Finns det en parallell mellan elevers intresse för en kurs och vad elever upplever är en svår kurs? För att kunna göra en jämförelse mellan kurserna har studien gjorts utifrån ämnesomsättningen i Biologi 2 samt Kemi 2. Syftet har varit att ta reda på vad som påverkar gymnasieelevernas intresse till Biologi 2 och Kemi 2, samt vilken kurs de tycker är svårast. Syftet har även varit att undersöka elevernas beskrivning av ämnesomsättningen i de båda kurserna. Studien behandlar även vad lärare i kurserna tror att eleverna har svarat på dessa frågor. Studien har genomförts genom enskilda kvalitativa intervjuer med 20 gymnasieelever samt två lärare från ett naturvetenskapligt program. Intervjuresultatet visade att 94 procent av eleverna tyckte att Kemi 2 var svårt och ointressant. Kemikursen innehöll delar som de hade svårt att relatera till samt var svåra att koppla till sin vardag. Biologi 2 beskrevs som mer intressant då kursen bland annat var lättare att koppla till vardagen. Elevernas beskrivningar av ämnesomsättningen i de båda kurserna hade stora skillnader. Eleverna beskrev området utifrån spjälkning av näringsämnena i Biologi 2, men utifrån cellandningen i Kemi 2. Studien har givit ny kunskap om gymnasieelevers inställning till Biologi 2 och Kemi 2. För att ta reda på varför eleverna har beskrivit ämnesomsättningen olika i de båda kurserna samt varför Kemi 2 anses vara en svår kurs krävs vidare forskning.

Tilldelningsdatum2019-feb.-22
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Einarsson (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Masterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolepoäng

 • 30 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • biologi 2
 • kemi 2
 • gymnasiet
 • intresse
 • svårt
 • kurs
 • elev
 • metabolism
 • ämnesomsättning
 • lärare

Citera det här

'