Vilken roll spelar professionen för anställda på de stora svenska revisionsbyråerna?

 • Christian Ingemansson
 • Oskar Schulz

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har under vår studietid blivit informerade om de formella skillnaderna mellan

  en revisorsassistent och en godkänd/auktoriserad revisor, men inte de faktiska

  skillnaderna. Syftet med denna uppsats var att få en bild över vilken roll

  professionen spelar för anställda på de stora svenska revisionsbyråerna.

  Det fanns inte tidigare studier som stämde överens med vår frågeställning vilket

  innebar att vi hade ett induktivt tillvägagångssätt. Med hjälp av det insamlade

  materialet från empirin kunde vi sedan dra slutsatser. Empirin samlades in genom

  intervjuer med en anställd från varje av de stora byråerna och vi kunde därmed

  skapa oss en uppfattning hur professionen skiljer sig åt de olika revisionsbyråerna

  emellan, med utgångspunkt från olika forskares professions- och statusteorier.

  Vi kan konstatera att professionens roll för anställda på de stora svenska

  revisionsbyråerna varit betydligt mindre än vi trodde på förhand och istället är det

  interntitlarna tillsammans med status som spelat den största rollen.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '