Vinstvarningars påverkan på företag i Large och Small Cap?

 • Agon Maliqi
 • Henric Persson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Den här studien undersöker hur vinstvarningar påverkar stora och små företag. För att förklara dess påverkan på företagen har den effektiva marknadshypotesen och behavioral finance använts som grund. Avgränsningen har gjorts till Stockholmsbörsen då inga tidigare studier haft fokus på den. Empirin visar att företag i Large Cap påverkas med i snitt -4,63% och företagen i Small Cap med -8,42%. Large Cap visade signifikanta abnorma avkastningar under eventdatumet och dagen efter medan Small Cap endast visade signifikans under eventdatumet. Vid en portföljjämförelse mellan de två listorna ligger resultatet i linje med den effektiva marknadsteorin. Däremot vid detaljerade mappningar av företagens aktier kan anomalier hittas som kan förklaras av olika psykologiska fenomen inom behavioral finance.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmil Numminen (Handledare) & Bengt Igelström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • vinstvarningar
  • marknadseffektivitetsteorin
  • behavioral finance

  Citera det här

  '