VO2peak/THV-ratio differ between heart failure patients with preserved ejection fraction and healthy controls

 • Calle Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Hjärtsvikt är ett begrepp för en grupp med komplexa symtom och kännetecknas av försämrad hjärtfunktion. Ett av dessa syndrom, hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF), har ökat i prevalens jämfört med andra varianter av hjärtsvikt under de senaste åren. Ett problem är de svårigheter som finns med att diagnosticera patienter med HFpEF, då nuvarande verktyg inte är tillräckliga. Syftet med detta examensarbete var att undersöka maximalt syreupptag (VO2peak) i förhållande till total hjärtvolym (THV) bland hjärtsviktspatienter med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF, EF >40 %) jämfört med friska kontroller. THV erhölls genom att utlinjera bilder tagna med hjälp av magnetisk resonanstomografi, medan VO2peak mättes i syrevolymkurvor som registrerats under ergospirometri-undersökningar. Index beräknades genom att dividera VO2peak med THV. För att undersöka huruvida halten hemoglobin i blodet (b-Hb) kunde påverka index justerades index mot b-Hb med hjälp av en justeringsfaktor. Medel-THV var nästan 250 ml större hos HFpEF-patienter jämfört med kontroller. Medel-VO2peak var mer än 1000 ml lägre hos patienterna jämfört med kontroller. Medel VO2peak/THV-index som beräknats för patienter var mindre än hälften så högt som index beräknat för kontroller. Att justera index mot b-Hb påverkade inte index signifikant. Studien begränsades av mängden deltagare, men fynden indikerar att VO2peak/THV-index kan användas för att skilja HFpEF-patienter från friska kontroller.

  Tilldelningsdatum2018-feb.-14
  OriginalspråkEngelska
  HandledareFariba Vaziri-Sani (Handledare), Katarina Steding-Ehrenborg (Handledare), Anders Nelsson (Handledare) & Bodil Hernroth (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Kardiologi (30206)
  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

  Nyckelord

  • hjärtsvikt
  • magnetresonanstomografi
  • kardiovaskulär magnetresonanstomografi
  • bevarad ejektionsfraktion
  • total hjärtvolym
  • maximalt syreupptag
  • vo2peak/thv -index

  Citera det här

  '