Vuxna personers upplevelser av livet efter att ha överlevt ett hjärtstopp
: En allmän litteraturöversikt

  • Mirelle Westergren
  • Louise Andersson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Varje år sker det ca 13 000 hjärtstopp i Sverige. Hjärtstopp sker ofta utanför sjukhus och det är viktigt att snabbt påbörja HLR. I eftervården av ett hjärtstopp kan sjuksköterskan bidra till en god en hälsa och välmående för individen genom att arbeta personcentrerat.

Syfte: Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av livet efter att ha överlevt ett hjärtstopp som skett utanför sjukhus.

Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar. Analysmetoden följde Fribergs femstegsanalys.

Resultat: Resultatet beskriver personers upplevelser av livet efter att ha överlevt ett hjärtstopp som skett utanför sjukhus. Två huvudkategorier presenteras; Påverkad självkänsla och Livet går vidare. Vidare presenteras åtta underkategorier; kroppsliga förändringar, rädsla och oro, ett sviktande minne, skam och skuld, att känna sig förbisedd, sökande efter mening och sammanhang, en vilja att återgå till gamla rutiner och en ny syn på livet.

Diskussion: Metoden diskuteras utifrån de kvalitativa trovärdighetsbegreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Tre fynd från resultatet diskuteras: kroppsliga förändringar, ett sviktande minne och en ny syn på livet. Fynden diskuteras utifrån Antonovskys teori kring hälsa. Litteraturöversikten kan vara av betydelse för den som möter personer som överlevt ett hjärtstopp och deras närstående, för att få en bredare kunskap hur det kan upplevas för personen att överleva ett hjärtstopp.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Ingela Beck (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Upplevelser
  • Livet
  • Hälsa
  • Hjärtstopp
  • Litteraturöversikt

Citera det här

'