Vuxnas lärande genom distansstudier – en intervjustudie om upplevelser och erfarenheter

 • Bodil Carlsson
 • Linda Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt intresse för det flexibla arbetslivet och därigenom de flexibla studierna har byggts upp under vår egen studietid. Flexibilitet är ett ord som ”ligger i tiden” och som syftar till att öka möjligheterna för individen i bl.a. arbetslivet eller studierna. För vissa kan flexibilitet vara en möjlighet till att kunna styra sin tid själv, för andra ett hinder då de inte kan hantera den flexibla tiden. Eftersom vi är pedagoger är det lärande och då vuxnas lärande som står i fokus för denna undersökning. Syftet med undersökningen är att få en ökad kunskap om vuxnas lärande i distansstudier som flexibel studieform. Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie, genomförd med sex distansstuderande som studerar eller har studerat på distans under 2006. Fokus låg på deras upplevelser och erfarenheter av hur lärandet i dessa studier sker. Våra frågeställningar, efter genomgången litteraturstudie, handlar om det flexibla lärandet i distansstudierna kan tillgodose olika lärstilar, vilken betydelse som mötena i den fysiska miljön och i datormiljön har för lärandet samt vilken betydelse som handledaren har i dessa miljöer. Intervjuerna är genomförda i omgivningar som är vardagsnära för varje intervjuperson för sig, detta för att vi skulle få känslan av hur deras vardag som distansstuderande såg ut.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '