We need some lĕuang gardiner - om flerspråkiga kommunikativa förmågor

 • Emelie Hultberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Undersökningen syftar till att belysa förskollärares pedagogiska syn på barns kommunikativa förmågor i en flerspråkig förskola, samt hur denna skiljer sig mellan en mångkulturell förskola i Sverige och en internationell förskola i Thailand. Undersökningen baseras på fem semistrukturerade intervjuer med pedagoger varav en amerikansk pedagog i en internationell förskola i Thailand och fyra pedagoger som arbetar i Sverige i en mångkulturell, flerspråkig förskola. Resultatet påvisar att det finns skiljda uppfattningar mellan pedagogerna i Sverige och Thailand om hur barn kommunicerar. Det framgår även att de har olika arbetssätt som gör att de tillgodoser barnens behov i förskolan på olika sätt och ser barnet ur olika pedagogiska perspektiv.

  Efter genomförd undersökning har vi kommit fram till att samtliga pedagoger har uppmärksammat kroppsspråket som en viktig faktor för både barn och pedagoger i en mångkulturell förskola. Pedagogerna vi intervjuat i Sverige har svarat att dokumentation är ett bra hjälpmedel för att motivera och stärka barnets språkutveckling. Det som framkommit i intervjun med den thailändska pedagogen visar på att det dagliga samtalet i förskolan bygger upp det gemensamma talade språket. Pedagogens inställning till barnets språkutveckling får betydelse för hur verksamheten fungerar. Genom analys och resultat har vi kommit fram till att språkutvecklingen speglas i verksamheterna och visas genom pedagogernas olika arbetssätt.

  Tilldelningsdatum2009-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '