What does it take to make you stay?
: A study on customers' willingness to stay with the same grocery retailer while moving from offline to online

  • Adam Winnberg
  • Frida Mårtensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-aug.-25
OriginalspråkEngelska
HandledareFelix Terman (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'