What influence the buyers’ decision-making process?
: a study on the Swedish tenant-owned apartment market

  • Jonathan Samuelsson
  • Robin Olsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2018-aug.-15
OriginalspråkEngelska
HandledareAlina Lidén (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'