What´s the big deal? - en intervjustudie om lärares inställning kring sex och samlevnadsundervisning på gymnasiet

 • Jessica Carlsson
 • Martina Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sedan urminnes tider har människan varit intresserad av den egna sexualiteten. I detta arbete sätter vi fokus på dagens gymnasieskola, där sex- och samlevnadsundervisningen nu är ett hett och omdiskuterat ämne. I dagens skola har området en ämnesövergripande karaktär, men för att ge mer utrymme till detta kunskapsområde strävar Skolverket efter att skriva in sex och samlevnad i bland annat naturkunskap A. Hur gymnasielärarna ser på denna implementering, är det som vi författare har haft för avsikt att studera och fördjupa oss i.

  Målet med undersökningen var att belysa problematiken kring sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet. Genom semistrukturerade intervjuer med sju lärare kom vi fram till att det föreligger en hel del problem kring ett införande av sex- och samlevnad i naturkunskap A. Det lärarna tycktes uppleva som mest obekvämt att prata om i en eventuell undervisningssituation, var sådant som utgick ifrån ungdomarnas sexuella verklighet, där mycket skulle känns både främmande och tabubelagt. Den slutsats vi drar är att en implementering borde föregås av en hel del kompetensutveckling för lärarna, annars är nog risken överhängande att förändringen kommer att ge mer text än innehåll!

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '