"What's the Matter? You Can't Stand the Sight of a Strong Nord Woman?"
: En analys av fornnordisk kultur, religion och samhälle idatorspelet The Elder Scrolls V: Skyrim

 • Martin Daun

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka genom hermeneutisk analysprocess hur fornnordisk mytologi, samhälle och kultur har inspirerat The Elder Scrolls V: Skyrim. Uppsatsen börjar med en övergripande genomgång av den historiska epok som kallas för vikingatiden. Här får läsaren en inblick i vikingarnas vardag, som innefattade jordbruk, handel och sjöröveri. Även samhällets uppbyggnad och dess klassindelningar nämns för att läsaren skall få lite av den generella kunskap som behövs för att följa med i analysen som denna uppsats baseras på. Även grundläggande beskrivning av den religiösa kulten tas upp och ett antal av gudarna beskrivs. I analys delen så använder författaren sig av sina förkunskaper för att finna representationer och avvikelser av fornnordisk mytologi och kultur i materialet. Slutsatsen av denna uppsats visar på att det fanns många aspekter av den fornnordiska mytologin representerade i spelet, men även mycket av samhället och kulturen kunde utläsas.

  Tilldelningsdatum2014-juni-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZenita Johansson (Handledare) & Mats Bergenhorn (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Religionsvetenskap

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • fornnordisk religion
  • vikingar
  • populärkultur
  • datorspel
  • skyrim
  • elder scrolls
  • religion

  Citera det här

  '