Where Are the Sows?
: A Feminist Reading of George Orwell's Animal Farm

  • Andre Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-juni-30
OriginalspråkEngelska
HandledareMaria Freij (Handledare) & Lena Ahlin (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Engelska

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Litteraturstudier (60204)

Citera det här

'