Who are we loyal to?
: an exploratory study about how collaborations between influencers and brands impact brand loyalty

 • Albulena Regjepaj
 • Rebecca Ungh

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2018-aug.-14
  OriginalspråkEngelska
  HandledareLisa Källström (Handledare), Marina Jogmark (Examinator) & Christian Koch (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '