Who’s the driver and who’s the passenger in the luxury industry?
: a study of how internal factors influence a company’s marketing strategy

 • Caroline Gleerup
 • Linn Nordqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2013-aug.-28
  OriginalspråkEngelska
  HandledareVeronika Tarnovskaya (Handledare) & Christer Ekelund (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '