Why consumers buy BOGO-products.
: an exploratory study of philanthropy-linkedproducts in retail stores.

  • Hanna Bruhn
  • Julia Rosberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2019-juli-11
OriginalspråkEngelska
HandledareKarin Alm (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'