Why did't Reagan invade Rhode Island instead?
: En studie om Ronald Reagans motiv till att USA skulle intervenera på Grenada.

 • Fredrik Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien behandlar de motiv den amerikanske presidenten Ronald Reagan fann till att USA skulle intervenera på Grenada, samt hur denna motivbild skapades. Som teori användes John J Mearsheimers offensiva realism och metoden tog sin utgångspunkt i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursanalys. Materialet som undersöktes bestod av texter och uttalanden med Reagan som avsändare. I analysen visade sig både motiv tillhörande den realistiska och liberala diskursen. Den liberala diskursen var dock underställd den realistiska, vilket visade på en hegemoni för den senare.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAttila Lajos (Handledare) & Marie-Loise Rodén (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Historia

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • diskursanalys
  • grenada
  • offensiv realism
  • ronald reagan
  • usa
  • utrikespolitik

  Citera det här

  '