Why here?
: a case study of how retailers decide where to locate their store in Kristianstad.

  • Herman Falk
  • André Edvinsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2019-juli-08
OriginalspråkEngelska
HandledareLisa Källström (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'