Yllesugning och ylleätning hos katter (Felis silvestris catus)

 • Arne Vidström

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Yllesugning och ylleätning är relativt ovanliga beteendeproblem hos tamkatter. De har inte studerats i någon större omfattning trots att de har varit kända under lång tid. Det saknas välformulerade hypoteser som kan förklara de resultat som framkom i den hittills enda publicerade studien inom området. Därför genomfördes en Internetbaserad enkätstudie där 205 katter ingick. Resultaten tyder på att när en kattunge tas från sin mamma före 5-6 veckors ålder så kan det naturliga dibeteendet dröja sig kvar upp i vuxen ålder. Det riktar sig mot tyger i form av den orala stereotypin yllesugning. Ylleätning visade sig också röra sig om ett stereotypt beteende, men i det här fallet är det associerat med graden av objektlek som en katt ägnar sig åt. Graden av objektlek är högre hos yngre katter än hos äldre, och dessutom högre hos kattraser av sydöstasiatiskt ursprung än hos kattraser av annat ursprung. Graden av ylleätning visade sig följa samma mönster som graden av objektlek. Ylleätning tycks alltså röra sig om ett missriktat predationsbeteende. Det är fortfarande oklart om det finns ett samband mellan yllesugning och ylleätning eller inte.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Jönsson (Handledare) & Johan Elmberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biologprogrammet

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Etologi (10613)

  Nyckelord

  • yllesugning
  • ylleätning
  • katter

  Citera det här

  '