Yngre barn och naturvetenskap
: Förskollärares beskrivningar av sin undervisning i naturvetenskap utifrån en kvalitativ forskningsansats

  • Elin Lycksell
  • Annie Olsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Detta examensarbete syftar till att tillföra ny kunskap om hur förskollärare beskriver sin undervisning av naturvetenskap med de yngre barnen i förskolan. Vi vill också undersöka vilken kompetens och erfarenheter som krävs för att undervisa i spontana undervisningstillfällen. Examensarbetet grundar sig på en kvalitativ forskningsansats där insamling av data skedde genom semistrukturerade intervjuer. Studien utgår från ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. En slutsats som kan dras utifrån resultat är att förskollärare behöver besitta viss förkunskap för att kunna undervisa i ämnet. Resultatet visade även att det krävs ett vetenskapligt förhållningssätt hos förskollärare för att undervisa i olika fenomen i barnens omvärld.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLaila Gustavsson (Handledare) & Örjan Hansson (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Förskola
  • Förskollärare
  • Naturvetenskap
  • Undervisning
  • Yngre barn

Citera det här

'