Yngre respektive äldre verksamma pedagogers val av läsinlärningsmetod - En jämförande intervjustudie

 • Nilsson Ann
 • Rydell Anna

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur pedagoger med olika antal verksamma år arbetar med läsinlärning samt vad som styrt deras val av läsinlärningsmetod. Vi har utfört elva intervjuer med pedagoger på fältet av vilka fem varit verksamma i maximalt fem år samt sex i mellan 30-40 år. I litteraturdelen beskrivs olika läsinlärningsmetoder samt vilka teorier som ligger till grund för dessa. Vi gör en analys av den nya lärarutbildningen för att se i vad mån läsinlärning ingår i studenternas kurser. Resultatet av vår empiriundersökning visar att de yngre och äldre verksamma pedagogerna skiljer sig mer inom respektive grupp än sins emellan vid val av läsinlärningsmetod.

  Tilldelningsdatum2006-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '